PsychoPy (Icelandic)

Eftirfarandi efni er birt undir Creative Commons (CC) leyfi: Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/licensing-examples/#by-nc-sa Því er hverjum sem er leyfilegt að nýta efnið og breyta því (remix, tweak, build upon) svo lengi sem það er ekki gert í gróðaskyni (non-commercial). Einnig er viðkomandi skylt að geta uppruna efnisins og höfundar þess (attribution) og að dreifa efni sem byggir á eftirfarandi efni undir sams konar leyfi (identical terms). Upprunalegur höfundur þessa efnis (Heiða María Sigurðardóttir) er undanþeginn öllum skilyrðum.


Myndbönd
Glærur
Leiðréttingar á villum í upptöku